Info-Cont Accounting Company
Home | Despre noi | Portofoliu | Contabilitate | Consultanta | Expertiza contabila | Evaluare economica

Contactati acum Info-Cont Accounting Company SRL pentru a beneficia de servicii profesionale si prompte

:: Home


:: Expertiza contabila


Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, evidenta tehnic-operativa si contabila, anumite fapte, imprejurari, situatii de natura economico-financiara.


   Ca activitate specializata, expertiza contabila are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico-financiara, gestionara si patrimoniala:

    :: Cuprinde in sfera sa de actiune activitatea  economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de persoana juridica care o solicita

    :: Cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali

    :: Interpreteaza datele; evidentiaza si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv

    :: Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute care servesc a mijloc de fundamentare a unei decizii de catre persoana juridica care a solicitat efectuarea expertizei contabile


   Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economice si financiare dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a agentului economic respectiv in raport cu legea si actele normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate.

   Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta, imperfectiunile propagate pe traseul decizional, precum si omisiunile sau erorile comise in executarea atributiilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului agentilor economici la care se efectueaza expertiza.

   Iata de ce, in conditiile in care in ultimii ani asistam la un proces continuu de modificare a legislatiei, a sistemului contabil, incertitudinile factorilor decizionali ai unei societati in privinta erorilor comise in executarea atributiilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului, pot fi spulberate prin efectuarea unei expertize contabile.


:: Home

SC Info-Cont Accounting Company SRL foloseste programul complex de contabilitate, gestiune, salarizare si analiza manageriala produs de CBD Application SRL.
Contact:
Tel: +40 213276878
Fax: +40 213276878
Mobil: 0722 284773
Mobil: 0756 151440

Office:
Intrarea Iederei Nr.3
Otopeni, Jud Ilfov
Home | Despre noi | Portofoliu | Newsletter | Contabilitate | Expertiza contabila | Evaluare economica